Tonga

950                       Chieftom of Tonga

09 May 1616               Visited by Dutch captains Willem Schouten and Jacob LeMaire

02 Oct 1773               Named Friendly Isles by British captain James Cook

04 Nov 1875               Kingdom of Tonga

14 Nov 1886               Declared a Neutral territory by Congress of Berlin

18 Mau 1900 - 04 Jun 1970 British Protectorate

04 Jun 1970               Independence, Kingdom of Tonga

 

Government: Kingdom.

Capital: Nuku'alofa.

Language: Tongan.

Religion: Methodist.

National Anthem: "Ko e fasi 'o e tu'io e 'Otu Tonga" (The song of the King of the Tonga island).

National Motto: Ko e 'Otua mo Tonga ko hoku tofi'a (God and Tonga are my inheritance).

Nathional Day: Independence day, 04 June (1970).

 

 

Tu`i Tonga (Supreme Rulers)

16.. - 17..               Fatafehi Tu'i Pulotu 'i Langi Tu'oteau Tu'ipulatu I

17.. - 17..               Fatafehi Fakana'ana'a

17.. - 1770               Fatafehi Tu'i Pulotu 'i Langi Tu'oteau Tu'ipulatu II

1770 - 1784               Fatafehi Paulaho .................................... 1749-1770

1784 - 1793               Fatafehi Ma'ulupekotofa

1793 - 1810               Fatafehi Fununuiava ................................. 1765-1810

       1827 - 09 Dec 1865 Fatafehi Laufilitonga ............................... 1797-1865

 

Monarchs

1200 - .... Momo

T'uitutui

Havea I

Havea II

Takalausa

Kau'ulufonua

Tapu'osi

Mo'unga'o

Naga

Fotofili

Tu'i Kanokupolu I

Tu'i Kanokupolu II

Mataele Tu'apiko

Mataele Ha'amea

Tu`i Ha`atakalana (Chiefs)

Mapa

Fuatakifolaha

.... - 1777               Maealiuaki

       1777 - 10 May 1799 Mulikiha'amea

Tu`i Kanokupolu (Chiefs)

1730 - 1736               Vuna Kanokupolu

1736 - 1765               Ma'afu O Tu'i'utonga

1765 - 1770               Tupoulahi

1770 - 1777               Maeali'uaki Fatu (1st Time)

1777                      Tupoulahisi'i

1777                      Mulikiha'amea (1st Time)

1777                      Maeali'uaki Fatu (2nd Time)

1777 - 1781               Tupoumahe'ofo (1st Time)

1782 - 1789               Tupou Lahisi

1789 - 1793               Maeali'uaki Fatu (3rd Time)

1793                      Tupoumahe'ofo (2nd Time)

       1793 - 29 Apr 1797 Tupou Mamui

29 Apr 1797 - 21 Apr 1799 Talai Tupou (Finau Tuku ha)

21 Apr      - 22 Apr 1799 Ma'afu'olimuloa

22 Apr 1799 - 1812        Tupou Malohi ........................................ 1760-1812

       1812 -        1820 Tupouto'a ........................................... 1777-1820

       1820 - 07 Dec 1826 Vacant

07 Dec 1826 - 14 Nov 1845 'Alea Mutua'a Tupouifaletuipapai .................... 1782-1845

18 Nov 1845 - 04 Nov 1875 Siaosi Taufa'ahau Maeakafa .......................... 1797-1893

Kings

04 Nov 1875 - 18 Feb 1893 George Tupou I ...................................... s.a

18 Feb 1893 - 05 Apr 1918 Siaosi Tupou II ..................................... 1874-1918

05 Apr 1918 - 16 Dec 1965 Queen Saluto Tupou III .............................. 1900-1965

16 Dec 1965 - 11 Sep 2006 Taufa'ahau Tupou IV ................................. 1918-2006

11 Sep 2006 - 18 Mar 2012 Siaosi Taufa'ahau Manumataongo Tuku'aho Tupou V ..... 1948-2012

18 Mar 2012 -             'Aho'eitu 'Unuaki'otonga Tuku'aho Tupou VI .......... 1959-


 

Prime Ministers

       1876 - 18 Dec 1879 Tevita Unga ......................................... 1824-1879

   Apr 1881 -    Jul 1890 Shirley Waldmar Baker ............................... 1836-1903

   Jul 1890 - 1893        Siaosi Tuku'ahu ..................................... 1854-1897

       1893 -    Jan 1905 Siosateki Tonga ..................................... 1853-1913

   Jan 1905 - 30 Sep 1912 Sione Mateialona .................................... 1852-1925

01 Oct 1912 - 30 Jun 1922 Tevita Tu'ivakano   ................................. 1869-1923

01 Jul 1922 -    Jul 1940 Uiliame Tupoulahi Tungi ............................. 1887-1941

   Jul 1940 - 12 Dec 1949 Solomone Ula Ata .................................... 1883-1950

12 Dec 1949 - 16 Dec 1965 Prince Taufa'ahau Tungi ............................. s.a

16 Dec 1965 - 21 Aug 1991 Prince Fatafehi Tu'ipelehake ........................ 1922-1999

21 Aug 1991 - 03 Jan 2000 Baron Sia'osi Tu'ihala Alipate Tupou,

                           Vaea of Houma ...................................... 1921-2009

03 Jan 2000 - 11 Feb 2006 Prince Ulukalalala Lavaka Ata ........................ s.a

11 Feb 2006 - 22 Dec 2010 Feleti Vaka'uta Sevele .............................. 1951-

22 Dec 2010 - 30 Dec 2014 Lord Siale'ataonga Tu'ivakano ....................... 1952-

30 Dec 2014 - 12 Sep 2019 Samuela 'Akilisi Pohiva ............................. 1941-2019

12 Sep      - 08 Oct 2019 Semisi Sika ......................................... 1968-

                          (acting)

08 Oct 2019 - 28 Dec 2021 Pohiva Tu'i'onetoa .................................. 1951-

28 Dec 2021 -             Siaosi 'Ofakivahafolau Sovaleni ..................... 1970-
©2009

©2005