New Zealand

28 Oct 1835               Maori declare independence

02 May 1859               Maori Kingship established

       1864               Conquest by the colonial government

12 Aug 1881               Surrender to the colonial government

17 Jun 1892 - 1902        Maori parliament movement (non affiliated with the King movement)


Maori Monarchs

01 May 1859 - 25 Jun 1860 Potatau I Te Wherowhero ................... 1800-1860

25 Jun 1860 - 26 Aug 1894 Tukaroto Matutaera Ta Pukepuke Te Paue

                           Te Karato Te-a-Patatau II Te Wherowhero .. 1855-1894

26 Aug 1894 - 09 Nov 1912 Mahuta Tawhiao Potatau III Te Wherowhero .. 1855-1912

09 Nov      - 24 Nov 1912 Tupu Atanatiu Taingakawa Te Waharoa ....... 1844-1929

                          (acting)

24 Nov 1912 - 01 Oct 1933 Te Rata Mahuta Tawhiao Potatau IV

                           Te Wherowhero ............................ 1880-1933

01 Oct      - 08 Oct 1933 Tarapipipi Taingakawa Te Waharoa .......... 187.-1941

08 Oct 1933 - 18 May 1966 Koroki Te Rata Mahuta Tawhiao Potatau V

                           Te Wherowhero ............................ 1909-1966

18 May      - 23 May 1966 Te Waharoa Tarapipipi Tamehana

                          (acting)

23 May 1966 - 15 Aug 2006 Te Ata-i Rangi-Kahu Koroki Re Rata Mahuta

                           Tawhiao Potatau Te Wherowhero ............ 1931-2006

15 Aug      - 21 Aug 2006 Anaru Tarapipipi Wiripoai Te Awaitaia

                          (acting)

21 Aug 2006 -             Tuheitia Paki ............................. 1955-Premiers

17 Jun 1892 - 1893        Hamiora Mangakahia (1st Time) ............. 1838-1918

1893 - 1895               Te Whatahoro Jury ......................... 1841-1923

1895 - 1898               Hamiora Mangakahia (2nd Time)

1898 - 1902               Hamuera Tamahau Mahupuku .................. 1840-1904